Kleje do aluminium

Kleje do aluminium COSMOPUR 818
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy
Klej jednoskładnikowy, ulega utwardzeniu pod wpływem wilgoci  spieniając się, o długim czasie otwartym.
Poza klejeniem naroży w produkcji okien z aluminium klej ten stosuje się również do klejenia systemów drewniano-aluminiowych oraz do klejenia powierzchni stykowych na skosach w produkcji okien z  poliuretanu PU.