Kleje do PCV

Kleje do PCV COSMOPLAST 500
Klej na bazie octanu celulozowego
Jednoskładnikowe sekundowe kleje do profili uszczelniających z kauczuku etylenowo-propylenowego APTK/EPDM.
Spoiny styku oraz uciosy uszczelnień klejone są szybko, pewnie i trwale.

COSMOFEN PLUS
nadaje się do szybkiego łączenia na klej materiałów konstrukcyjnych z twardego PCW, jak np. okapniki, dodatkowe profile i listwy, elementy rolet, rynny dachowe i rury. Do zastosowania specjalnego, np. twarde PCW na powierzchnie renolitu lub sklejanie profili koekstrudowanych (trokal, gealan) polecamy kleje specjalne.
COSMOFEN PLUS HV możliwość dostawy również w kolorze białym.
COSMOFEN PLUS HV kolor transparentny i biały jest preferowany w połączeniach montażowych.