Projekt 2.3.1

UE_EFRR_rgb

Fundusze UE

Od 01.01.2018 r. PPHU Torys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wsparcie przedsiębiorstwa PPHU Torys sp. z o.o. w procesie opracowania i wdrożenia innowacji procesowej poprzez usługi doradcze proinnowacyjne”

 

Opis projektu

 

Przedmiotem projektu jest skorzystanie przez firmę PPHU Torys Sp. z o.o. z proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez wybraną w postępowaniu konkurencyjnym akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu Netrix Group sp. z o.o.

Beneficjent planuje wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej w postaci systemu optymalizującego działalność firmy w obszarze obsługi klienta opartego o narzędzia z zakresu zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz obiegu dokumentów (DMS).

Cel projektu

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa Beneficjenta do wdrożenia technologicznej innowacji procesowej poprzez realizację usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu. W efekcie przeprowadzenia usług doradczych poprzez transfer wiedzy Beneficjent uzyska realną pomoc na etapie przygotowawczym do realizacji procesu wdrożenia oraz następnie na etapie wdrożenia innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie.

Wskaźnikami produktu w projekcie są:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje,
  3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje),
  4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego.

Wskaźnikami rezultatu są:

  1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,
  2. Liczba wprowadzonych innowacji,
  3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych,
  4. Liczba wprowadzonych innowacji organizacyjnych.

Wartość Projektu wynosi 686 463,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 390 670,00 zł